Film

Overzicht hoofdstukken
Rekenen met reƫle getallen
Machten en veeltermen
Veeltermen
Vergelijkingen en evenredigheden
Ongelijkheden
Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
Analytische meetkunde
Tweedegraadsvergelijkingen
Verbanden tussen variabelen
Functies
Eerstegraadsfuncties
Elementaire functies
Sinusfunctie
Tweedegraadsfuncties
Congruentie en meetkundige figuren
De Cirkel
Goniometrie
Pythagoras en getallen
Transformaties van het vlak
Gelijkvormigheid
Ruimtemeetkunde
Telproblemen en rekenen met kansen
Rijen
Telproblemen en rekenen met kansen
Statistiek
Vectoren
Complexe getallen
Analytische meetkunde
Stelsels

KSD kristof.verheyden@ksdiest.be